bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony na remont chodnika w
Strykowie na ul. Poznańskiej z materiału
Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 05.07.2017 pod numerem 545135-N-2017

Termin składania ofert: 20.07.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 20.07.2017 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.docx)

Pozostała dokumentacja spakowana archiwizerem ZIP (.zip) - około 4 MB

 

Odpowiedzi na pytania17072017.pdf

Załączniki - wersja edytowalna.doc

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:51:45 | Data modyfikacji: 2017-07-19 11:27:56.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:51:45
Data modyfikacji: 2017-07-19 11:27:56
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl