bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Dowożenie
dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy
Stęszew w roku szkolnym 2017/2018

Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pl
tel. 0618197137

UWAGA!
Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia!
Przedłużono termin składania ofert!

Termin składania ofert: 06.07.2017 do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 06.07.2017 o godz. 10:30

Ogłoszenie o zmianie zostało opublikowane w BZP w dniu 2017-06-28 pod numerem 500001358-N-2017

Do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)

Zmiany w SIWZ (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:10:41 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:16:56.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:10:41
Data modyfikacji: 2017-06-28 09:16:56
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl