bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Zapytanie ofertowe – Zagospodarowanie
rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew –
ścianka wspinaczkowa

IN 271.11.38.2017

Zapytanie ofertowe

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euro
Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na
adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl

w terminie do dnia 05.07.2017 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 05.07.2017 godz. 10.00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

Zapytanie o cenę (.pdf)
Przedmiar (.pdf)
Opis techniczny (.pdf)
Mapka (.pdf)
Projekt umowy (.doc)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unieważnienie

Ogłoszenie (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-19 15:38:52 | Data modyfikacji: 2017-07-06 12:33:02.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-06-19 15:38:52
Data modyfikacji: 2017-07-06 12:33:02
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl