bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Zaproszenie do złożenia oferty: Zakup paliwa
według potrzeb w 2017 r. ZEAS Stęszew

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 000 euro Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie prosi o przesłanie ofert na :

Zakup paliwa według potrzeb w 2017 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach z opisem: oferta – zakup paliwa według potrzeb w 2017r., osobiście lub przesłać na adres:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11,
62-060 Stęszew

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 luty 2017 roku do godz. 11:00 ( decyduje data wpływu). Oferty przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Pełny tekst zaproszenia (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach (.odt)
Załącznik nr 3 Oświadczenie o zaleganiu w podatkach (.odt)

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-26 10:39:09 | Data modyfikacji: 2017-01-26 10:51:38.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-01-26 10:39:09
Data modyfikacji: 2017-01-26 10:51:38
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl