bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy -
Konserwacja oświetlenia drogowego będącego
własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na
terenie Gminy Stęszew w 2017 roku

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Ogłoszenie nr 371965 - 2016 z dnia 2016-12-22 r.

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-22 14:37:56 | Data modyfikacji: 2016-12-22 14:40:05.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-12-22 14:37:56
Data modyfikacji: 2016-12-22 14:40:05
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl