bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Szkoła Podstawowa w Stęszewie ogłasza przetarg
na zakupi dostawę artykułów spożywczych na
żywienie dzieci

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx)


Formularz cenowy - mrożonki (.xlsx)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:57:02 | Data modyfikacji: 2016-12-15 10:06:24.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:57:02
Data modyfikacji: 2016-12-15 10:06:24
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl