bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony na organizowanie i
świadczenie usług opiekuńczych w domu
podopiecznego dla ludzi starszych i
niepełnosprawnych wymagających opieki osób
drugich w 2017 roku

Zamawiający:

Gmina Stęszew - Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego dla ludzi starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich w 2017 roku

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 30.11.2016 pod numerem 355268

Termin składania ofert: 8.12.2016 do godz. 9:00

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:34:37 | Data modyfikacji: 2016-11-30 14:06:03.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:34:37
Data modyfikacji: 2016-11-30 14:06:03
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl