bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony na opracowanie
dokumentacji projektowej funkcjonalnych punktów
przesiadkowych w Stęszewie i Strykowie na terenie
gm. Stęszew

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej funkcjonalnych punktów przesiadkowych w Stęszewie i Strykowie na terenie gm. Stęszew

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 18.11.2016 pod numerem 346628

Termin składania ofert: 1.12.2016 do godz. 9:00

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Koncepcja poglądowa węzła Strykowo (.pdf)
Koncepcja poglądowa węzła Stęszew (.pdf)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 08:25:00 | Data modyfikacji: 2016-11-22 08:58:45.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-11-22 08:25:00
Data modyfikacji: 2016-11-22 08:58:45
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl