bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Zaproszenie do złożenia oferty - Zakup paliwa
przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny
Szkół w Stęszewie wg potrzeb w 2017 roku

Treść zaproszenia do złożenia oferty (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 12:28:21 | Data modyfikacji: 2016-11-17 12:32:16.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-11-17 12:28:21
Data modyfikacji: 2016-11-17 12:32:16
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl