bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony na utrzymanie ciągłości
dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz
udostępnienie go przez okres od 01.01.2017 do
30.06.2019

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie,
<http://www.steszew.pl> www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz
udostępnienie go przez okres od 01.01.2017 do 30.06.2019 roku, w związku z
realizacją przedsięwzięcia pn: "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego
Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 2016-11-09 pod numerem
339662-2016

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 17.11.2016
roku, godz. 9:00

Otwarcie ofert następi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Gminy
Stęszew, ul. Poznańska 11 pokój nr 23

Dnia 17.11.2016 roku o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 09:13:57 | Data modyfikacji: 2016-11-14 14:51:44.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-11-10 09:13:57
Data modyfikacji: 2016-11-14 14:51:44
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl