bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Zaproszenie do złożenia oferty - Zakup paliwa
przez Gminę Stęszew według potrzeb w 2017 roku

IN 271.11.48.2016

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tyś. euro
Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na
adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl <mailto:przetargi@steszew.pl>

w terminie do dnia 10.11.2016 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 10.11.2016 godz. 10.15


Przedmiotem zamówienia jest: Zakup paliwa przez Gminę Stęszew, według
potrzeb w 2017 roku


Koperta musi być oznaczona : Oferta - Zakup paliwa

Do pobrania:

Treść zaproszenia (.pdf)
Wzór umowy (.doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-04 09:08:09 | Data modyfikacji: 2016-11-04 09:13:18.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-11-04 09:08:09
Data modyfikacji: 2016-11-04 09:13:18
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl