bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020 strona główna 
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:00:52 | Data modyfikacji: 2020-02-12 14:02:27.
Zarządzenie nr 183 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 Zarządzenie nr 183 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:07:46.
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12
lutego 2020 roku
 Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:13:13.
Wzory formularzy dotyczących wyborów Prezydenta
RP

Przejdź do formularzy na stronie internetowej Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-29 13:29:51 | Data modyfikacji: 2020-03-29 13:31:24.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Przejdź do informacji i załączników na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:04:49 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:07:04.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach Prezydenta RP
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:13:36.
Postanowienie nr 59/2020 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I
 Postanowienie nr 59/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:17:09.
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 26 marca 2020 roku
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 26 marca 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:22:09.
Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie
zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych
 Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:26:47.
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 8 kwietnia 2020 roku
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-04-10 09:36:59.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10
kwietnia 2020 roku
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-04-10 09:40:54.
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 15 kwietnia 2020 roku
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 15 kwietnia 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-04-15 13:04:58.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
15 kwietnia 2020 o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 roku
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 12:40:56.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17
kwietnia 2020 roku o spisie wyborców
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 kwietnia 2020 roku o spisie wyborców

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-04-20 14:55:10.
Data wprowadzenia: 2020-04-20 14:55:10
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl