bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
 Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:19:46.
 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:21:52.
 Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:23:53.
 Oświadczenie kandydata na ławnika (przestępstwo)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:26:18.
 Oświadczenie kandydata na ławnika (władza rodzicielska)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:28:58.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:34:54.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenie o wyborach ławników na kadencję 2020 - 2023 .  Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023 .  Informacje o przystąpieniu do realizacji projektów partnerskich .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia .  Ogłoszenia inne .  Ogłoszenia Ochrona Środowiska .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku .  Protokoły przejęcia na mienie komunalne .  Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej .  Informacja o wynikach konsultacji projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 - 2025 dla Gminy Stęszew .  Wyniki pokontrolne . 
Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:34:54
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl