bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 33 strona główna 

sesja 33
 Uchwała nr XXXIII/344/2018 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych, publicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stęszew przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-06 11:40:43.
Uchwała nr XXXIII/345/2018 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie
wykonania prac pielęgnacyjnych w obrębie
pomników przyrody na terenie Gminy Stęszew

Tekst uchwały (.pdf)


Ekspertyzy spakowane archiwizerem (.zip)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-06 11:43:20 | Data modyfikacji: 2018-02-06 11:49:19.
Uchwała nr XXXIII/346/2018 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie:
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla
działki o nr ewid. 279/2, obręb Zamysłowo

Tekst uchwały (.pdf)


Tekst Studium (.pdf)


Mapka 1 (.jpg)


Mapka 2 (.jpg)


Rozstrzygnięcie (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-06 11:53:53 | Data modyfikacji: 2018-02-06 13:57:07.
Uchwała nr XXXIII/347/2018 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie:
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla
fragmentów miejscowości Dębienko

Treść uchwały (.pdf)


Studium część 1 (.pdf)


Studium część 2 (.pdf)


Mapka (.pdf)


Uzasadnienie i rozstrzygnięcie (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:00:41 | Data modyfikacji: 2018-02-06 14:22:09.
 Uchwała nr XXXIII/348/2018 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Konarzewskiej na części działek o nr ewid.: 243/3, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252/2, 253, 254, 255, 256/4, 257 oraz 258/1, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Dębienko, gm. Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:31:17.
 Uchwała nr XXXIII/349/2018 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Dębienko, gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-07 08:02:46 | Data modyfikacji: 2018-02-07 08:04:17.
 Uchwała nr XXXIII/350/2018 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-07 08:07:39.
 Uchwała nr XXXIII/351/2018 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo - część A

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-07 08:38:38.
 Uchwała nr XXXIII/352/2018 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/240/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania, nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-07 08:44:17.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2018-02-07 08:44:17
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl