bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zagospodarowanie Przestrzenne strona główna 

Gminna Ewidencja Zabytków
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy
Stęszew na lata 2017 – 2020

uchwała (pdf)

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Stęszew na lata 2017 – 2020 (pdf)

Mapa - Gminna Ewidencja Zabytków - zabytków nieruchomych (jpeg)

Mapa - Gminna Ewidencja Zabytków - zabytków archeologicznych (jpeg)

Karty adresowe zabytków nieruchomych - miasto Stęszew (pdf)

Karty adresowe zabytków nieruchomych - gminy Stęszew (pdf)

Karty adresowe - stanowiska archeologiczne (pdf)

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-11-23 09:06:36 | Data modyfikacji: 2017-11-23 10:18:50.

Zobacz:
 Prognozy oddziaływania na środowisko .  wnioski .  Rewitalizacja .  Gminna Ewidencja Zabytków . 
Data wprowadzenia: 2017-11-23 09:06:36
Data modyfikacji: 2017-11-23 10:18:50
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl