bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 
Ogłoszenia o zmianie umowy
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
w domu podopiecznego dla ludzi starszych i
niepełnosprawnych wymagających opieki osób
drugich w 2017 roku

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-20 14:04:32 | Data modyfikacji: 2017-11-20 14:06:52.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-11-20 14:04:32
Data modyfikacji: 2017-11-20 14:06:52
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl