bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy –
Konserwacja oświetlenia drogowego będącego
własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na
terenie Gminy Stęszew w 2018 roku.

Pełny tekst ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-26 14:30:11 | Data modyfikacji: 2018-01-26 14:34:28.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-01-26 14:30:11
Data modyfikacji: 2018-01-26 14:34:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl