bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy –
Konserwacja oświetlenia drogowego będącego
własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na
terenie Gminy Stęszew w 2018 roku.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
Ul. Ku Słońcu 34
71-080 Szczecin

Ogłoszenie nr 500072729 - N - 2017 z dnia 11.12.2017 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-12-11 15:21:58 | Data modyfikacji: 2017-12-11 15:27:06.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-12-11 15:21:58
Data modyfikacji: 2017-12-11 15:27:06
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl