bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zamówienia publiczne - do 2020 roku strona główna 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Poprawa
jakości i efektywności energetycznej
oświetlenia ulicznego obejmujących swym zakresem
oświetlenie w miejscowościach Łódź,
Rybojedzko, Trzebaw i Stęszew

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI


Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:


ENEA Oświetlenie sp. z o.o.


Ul. Ku Słońcu 34


71-080 Szczecin


Ogłoszenie nr 500002665- N - 2017 z dnia 2017-07-07 r.


Do pobrania:


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (.pdf)


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:17:46 | Data modyfikacji: 2017-07-07 14:26:18.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:17:46
Data modyfikacji: 2017-07-07 14:26:18
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl