bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zamówienia publiczne - do 2020 roku strona główna 
Plan postępowań u udzielenie zamówień
publicznych na rok 2018
 Plan postępowań u udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:05:07.

Zobacz:
   Informacje z sesji otwarcia ofert
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   Przetargi unieważnione
   Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
   Ogłoszenia o zmianie umowy
   Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
   Zawiadomienia o unieważnieniu czynności
Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:05:07
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl