bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 18 strona główna 

sesja 18
 Uchwała nr XVIII/164/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 października 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/106/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2016 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-26 12:56:19 | Data modyfikacji: 2016-10-26 13:02:05.
Uchwała nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 października 2016 roku
zmieniająca Uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie
uchwały budżetowej na 2016 rok

Treść uchwały (.pdf)
Załącznik nr 1 (.pdf)
Załącznik nr 2 (.pdf)
Załącznik nr 3 (.pdf)
Załącznik nr 4 (.pdf)
Załącznik nr 5 (.pdf)
Załącznik nr 6 (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-26 13:06:50 | Data modyfikacji: 2016-10-26 13:16:43.
 Uchwała nr XVIII/166/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 października 2016 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-26 13:25:28.
Uchwała nr XVIII/167/2016 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 października 2016 r. w
sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości
Strykowo

Treść uchwały (.pdf)
Załącznik do uchwały (.jpg)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-26 13:27:52 | Data modyfikacji: 2016-10-26 13:31:11.
Uchwała nr XVIII/168/2016 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 października 2016 roku w
sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości
Wronczyn

Treść uchwały (.pdf)
Załącznik do uchwały (.jpg)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-26 13:33:18 | Data modyfikacji: 2016-10-26 13:36:21.
Uchwała nr XVIII/169/2016 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 października 2016 roku w
sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Stęszew w Sapowicach

Treść uchwały (.pdf)
Tekst studium (.doc)

Mapka 1 (.jpg)

Mapka 2 (.jpg)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-26 13:40:16 | Data modyfikacji: 2016-10-26 17:01:45.
 Uchwała nr XVIII/170/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:02:44.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:02:44
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl