bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zamówienia publiczne - do 2020 roku strona główna 
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę
artykułów spożywczych na żywienie dzieci w
Przedszkolu w Stęszewie

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-10-26 12:43:49.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2020-10-26 12:43:49
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl