bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacje z sesji otwarcia ofert
Termomodernizacja z remontem budynku świetlicy
wiejskiej w miejscowości Tomice z materiału
wykonawcy

Pełna treść informacji (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:35:50 | Data modyfikacji: 2018-01-25 10:39:19.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:35:50
Data modyfikacji: 2018-01-25 10:39:19
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl