bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacje z sesji otwarcia ofert
Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Urzędu
Miejskiego Gminy Stęszew w 2018 roku

Pełna treść informacji (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-12-04 11:12:31 | Data modyfikacji: 2017-12-04 11:16:21.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-12-04 11:12:31
Data modyfikacji: 2017-12-04 11:16:21
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl