bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacje z sesji otwarcia ofert
Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na
terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018

Pełna treść informacji (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-07-06 14:18:46 | Data modyfikacji: 2017-07-06 14:22:05.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-07-06 14:18:46
Data modyfikacji: 2017-07-06 14:22:05
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl