bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacje z sesji otwarcia ofert
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu
gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych
wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roju
szkolnym 2017/2018
 Informacja z sesji otwarcia ofert - dowóz uczniów niepełnosprawnych (PDF)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-03 12:35:55 | Data modyfikacji: 2017-07-03 12:37:04.

Zobacz:
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   Przetargi unieważnione
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Informacje z sesji otwarcia ofert
   Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
   Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
   Ogłoszenia o zmianie umowy
Data wprowadzenia: 2017-07-03 12:35:55
Data modyfikacji: 2017-07-03 12:37:04
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl