bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Strategia rozwoju na lata 2016-2026 strona główna 
Strategia Rozwoju Gminy Stęszew na lata 2016-2026

Szanowni Mieszkańcy ;

Uprzejmie informuję, że została opracowana " Strategia Rozwoju Gminy Stęszew na lata 2016-2026".
Wypracowana obecnie Strategia Rozwoju stanowi kontynuację założeń przyjętych w poprzedniej strategii opracowanej w 2000 roku. Priorytety określone w tej Strategii, jak i cele szczegółowe są zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.
Opracowany dokument Strategii wskazuje na mocne i słabe strony gminy, szanse i zagrożenia związane z jej rozwojem. Określa główne problemy jakie nurtują nasze społeczeństwo. Wskazuje najważniejsze cele i zadania, jakie muszą zostać wykonane, aby wizja określona w Strategii stała się faktem.

W wyniku konsultacji społecznych ustalono następujące priorytety :
1. Priorytet: Środowisko naturalne i jego zasoby
2. Priorytet: Kapitał Społeczny na terenie gminy Stęszew
3. Priorytet: Infrastrukturalne wyzwania Gminy Stęszew
4. Priorytet: Rozwój gospodarczy Gminy Stęszew

Ważne jest , aby końcowym efektem realizacji Strategii była wysoka jakość życia społeczeństwa naszej gminy.

Strategia rozwoju to efekt wielomiesięcznych prac , rzetelnej analizy licznych problemów, postawienia trafnej diagnozy i wytyczenia możliwych rozwiązań.
Bardzo ważnym wkładem w budowę tego dokumentu był udział wielu mieszkańców gminy Stęszew, licznych środowisk społecznych, samorządowych oraz biznesowych. Państwa pomysły, uwagi i opinie pozwoliły wytyczyć strategiczne cele i kierunki działań odpowiadające Waszym potrzebom i oczekiwaniom.
Za zaangażowanie w tworzenie dokumentu pragnę Państwu serdecznie podziękować.


Burmistrz Gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak

 Strategia Rozwoju Gminy Stęszew na lata 2016-2026 (pdf)


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-08-12 10:38:46.
Data wprowadzenia: 2016-08-12 10:38:46
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl