bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 12 strona główna 

sesja 12
 Uchwała nr XII/116/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 14:37:39.
 Uchwała nr XII/117/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Słupi

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 14:40:29.
 Uchwała nr XII/118/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Strykowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 14:44:58.
 Uchwała nr XII/119/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/256/2005 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 kwietnia 2005 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 14:46:51.
 Uchwała nr XII/120/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 14:48:43.
Załączniki do Uchwały nr XII/120/2016

Załącznik 1
Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 14:50:37 | Data modyfikacji: 2016-02-22 14:52:37.
 Uchwała nr XII/121/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 14:56:37.
 Uchwała nr XII/121/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 15:01:28.
 Uchwała nr XII/122/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr IV/43/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 15:03:23.
 Uchwała nr XII/123/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla części wsi Dębienko

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 15:05:48.
 Uchwała nr XII/124/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Dębienko

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 15:08:05.
 Uchwała nr XII/125/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 15:12:27.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2016-02-22 15:12:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl