bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ochrona środowiska strona główna 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Stęszew zawierająca elementy
zrównoważonej mobilności miejskiej

Uchwała nr XXIX/300/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XII/120/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Stęszew" zmienioną uchwałą nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku


Harmonogram rzeczowo - finansowy


Załącznik do uchwały nr XXIX/300/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-27 09:13:35 | Data modyfikacji: 2017-10-27 09:29:02.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego .  Informacje o środowisku .  Punkty zbierania zużytego sprzętu .  Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stęszew .  Ogłoszenie o azbeście .  Odbiór odpadów wielkogabarytowych .  Sprawozdania .  Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew .  Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020 .  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej .  Informacja o jakości wody .  Przeciwdziałanie skutkom suszy .  Podmioty posiadające zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew w 2017 roku .  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew . 
Data wprowadzenia: 2017-10-27 09:13:35
Data modyfikacji: 2017-10-27 09:29:02
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl