bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ochrona środowiska strona główna 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stęszew
zawierający elementy zrównoważonej mobilności
miejskiej

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu (.docx)


Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planu gospodarki niskoemisyjnej (.pdf)


Harmonogram rzeczowo - finansowy (.pdf)


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stęszew zawierający elementy zrównoważonej mobilności miejskiej (.pdf) 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-10 10:56:47 | Data modyfikacji: 2017-10-03 13:27:13.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego .  Informacje o środowisku .  Punkty zbierania zużytego sprzętu .  Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stęszew .  Ogłoszenie o azbeście .  Odbiór odpadów wielkogabarytowych .  Sprawozdania .  Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew .  Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020 .  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej .  Informacja o jakości wody .  Przeciwdziałanie skutkom suszy .  Podmioty posiadające zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew w 2017 roku .  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew . 
Data wprowadzenia: 2017-03-10 10:56:47
Data modyfikacji: 2017-10-03 13:27:13
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl