bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ochrona środowiska strona główna 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-05 23:30:39 | Data modyfikacji: 2016-09-05 23:31:14.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego .  Informacje o środowisku .  Punkty zbierania zużytego sprzętu .  Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stęszew .  Ogłoszenie o azbeście .  Odbiór odpadów wielkogabarytowych .  Sprawozdania .  Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew .  Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020 .  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej .  Informacja o jakości wody .  Przeciwdziałanie skutkom suszy .  Podmioty posiadające zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew w 2017 roku .  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew . 
Data wprowadzenia: 2016-09-05 23:30:39
Data modyfikacji: 2016-09-05 23:31:14
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl