bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 11 strona główna 

sesja 11
 Uchwała nr XI/106/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2016 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-09 14:15:56.
Uchwała nr XI/107/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2016 rok

Część 1, Część 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-09 14:40:39 | Data modyfikacji: 2016-01-09 14:44:29.
Uchwała nr XI/108/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku zmieniająca
uchwałę Nr III/23/2014 w sprawie uchwały
budżetowej na 2015 rok

Część 1, Część 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:05:16 | Data modyfikacji: 2016-01-18 14:42:38.
 Uchwała nr XI/109/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:05:35 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:46:05.
 Uchwała nr XI/110/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:05:50 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:50:28.
 Uchwała nr XI/111/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:06:07 | Data modyfikacji: 2016-01-18 13:46:15.
 Uchwała nr XI/112/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:06:26 | Data modyfikacji: 2016-01-18 12:00:47.
 Uchwała nr XI/113/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:06:39 | Data modyfikacji: 2016-01-18 12:02:53.
Uchwała nr XI/114/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo,
Modrze, Zamysłowo

Treść uchwały


Załącznik nr 1 - mapka (.jpg)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:08:30 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:15:40.
 Uchwała nr XI/115/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr X/97/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoró formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:07:20.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:07:20
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl