bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 7 strona główna 
 Uchwała nr VII/66/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia opracowanych dokumentów w ramach realizacji projektu pn. "Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:31:48.
 Uchwała nr VII/67/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:35:48.
 Uchwała nr VII/68/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:38:12.
 Uchwała nr VII/69/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Jeziorki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:51:44.
 Uchwała nr VII/70/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew lokalu mieszkalnego położonego w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:55:19.
 Uchwała nr VII/71/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Modrzu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 12:04:05.
 Uchwała nr VII/72/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restaruatorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 12:13:10.
 Uchwała nr VII/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 12:16:26.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
   2022
   2023
Data wprowadzenia: 2015-07-31 12:16:26
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl