bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 6 strona główna 
 Uchwała nr VI/59/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:46:04.
 Uchwała nr VI/60/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:48:03.
 Uchwała nr VI/61/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:50:30.
 Uchwała nr VI/62/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:07:32.
 Uchwała nr VI/63/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:11:18.
 Uchwała nr VI/64/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Stęszew przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:18:30.
 Uchwała nr VI/65/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki" w latach 2015/2018

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:23:04.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
   2022
   2023
Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:23:04
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl