bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 4 strona główna 
 Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-03-10 13:43:47.
 Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-03-10 14:50:13.
 Uchwała nr IV/34/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w Sapowicach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-03-10 14:55:33.
 Uchwała nr IV/35/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w Łodzi

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-03-10 14:57:34 | Data modyfikacji: 2015-03-11 10:53:40.
 Uchwała nr IV/36/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-03-11 10:55:37.
 Uchwała nr IV/37/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w Piekarach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-03-11 10:56:58.
 Uchwała nr IV/38/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-03-11 10:58:49.
 Uchwała nr IV/39/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Srocko Małe

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-03-11 11:00:48.
 Uchwała nr IV/40/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości z obrębu geodezyjnego Jeziorki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-03-11 11:02:07.
 Uchwała nr IV/41/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-03-11 11:05:06.
 Uchwała nr IV/42/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-03-11 11:06:30.
 Uchwała nr IV/43/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-03-11 11:08:36.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
   2022
   2023
   2024
Data wprowadzenia: 2015-03-11 11:08:36
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl