bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 3 strona główna 

sesja 3
 Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-01-14 13:04:14.
 Uchwała nr III/23/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-01-28 14:40:31.
 Uchwała nr III/24/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-01-29 07:40:26.
 Uchwała nr III/25/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-01-29 07:42:13.
 Uchwała nr III/26/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji budżetu, finansów, inwestycji, rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i przestrzennej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-01-29 07:44:36.
 Uchwała nr III/27/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-01-29 07:46:26.
 Uchwała nr III/28/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Konisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-01-29 07:48:00.
 Uchwała nr III/29/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-01-29 07:49:58.
 Uchwała nr III/30/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-01-29 07:51:28.
 Uchwała nr III/31/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/280/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-01-29 07:53:34.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2015-01-29 07:53:34
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl