bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 39 strona główna 
 Uchwała nr XXXIX/330/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/276/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-25 12:28:57.
 Uchwała nr XXXIX/331/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-25 13:23:13.
 Uchwała nr XXXIX/332/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-25 13:55:52.
Uchwała nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXIX/333/2014


Załącznik nr 2.1 do Uchwały XXXIX/333/2014 (format .tif, około 35 MB)


Załącznik nr 2.2 do Uchwały XXXIX/333/2014 (format .tif, około 42 MB)


Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIX/333/2014

 Uchwała nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-26 08:12:58 | Data modyfikacji: 2014-09-26 08:55:17.
Uchwała nr XXXIX/334/2014 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ewid. 598/1, 598/3, 598/5,
598/6, obręb Stęszew oraz nr ewid. 12/1, 12/3,
12/5, 14/2, 390/5, częściowo 444, obręb
Dębienko, gm. Stęszew

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/334/2014

 Uchwała nr XXXIX/334/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 598/1, 598/3, 598/5, 598/6, obręb Stęszew oraz nr ewid. 12/1, 12/3, 12/5, 14/2, 390/5, częściowo 444, obręb Dębienko, gm. Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:00:44 | Data modyfikacji: 2014-09-26 09:23:04.
 Uchwała nr XXXIX/335/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:25:12.
 Uchwała nr XXXIX/336/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:26:48.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:26:48
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl