bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2014
Zarządzenie nr 408 Burmistrza Stęszewa z dnia 10
października 2014 roku w sprawie wyznaczenia na
terenie gminy Stęszew obwodowych komisji
wyborczych dla celów głosowania
korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.
st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.
 Zarządzenie nr 408 Burmistrza Stęszewa z dnia 10 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Stęszew obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-11-07 15:09:58 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:49:22.

Zobacz:
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2014-11-07 15:09:58
Data modyfikacji: 2014-12-11 14:49:22
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl