bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2014
Zarządzenie nr 397 Burmistrza Stęszewa z dnia 8
września 2014 roku w sprawie upoważnienia przez
Burmistrza Stęszewa osób do sporządzania aktów
pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.
 Zarządzenie nr 397 Burmistrza Stęszewa z dnia 8 września 2014 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Stęszewa osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-12 07:41:36 | Data modyfikacji: 2014-09-26 12:50:10.

Zobacz:
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2014-09-12 07:41:36
Data modyfikacji: 2014-09-26 12:50:10
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl