bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 31 strona główna 

sesja 31
 Uchwała Nr XXXI/269/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/195/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognosy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:23:41.
 Uchwała Nr XXXI/270/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:25:52.
 Uchwała Nr XXXI/271/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:27:19.
 Uchwała Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:28:45.
 Uchwała Nr XXXI/273/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:31:07.
 Uchwała Nr XXXI/274/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:32:14.
 Uchwała Nr XXXI/275/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia: "Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:34:40.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:34:40
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl