bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza nieograniczony
przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w Stęszewie,
przeznaczonej w planie zagospodarowania
przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
 Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Stęszewie, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:33:42 | Data modyfikacji: 2018-01-02 09:37:43.

Zobacz:
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   Przetargi unieważnione
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Informacje z sesji otwarcia ofert
   Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
   Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
   Ogłoszenia o zmianie umowy
Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:33:42
Data modyfikacji: 2018-01-02 09:37:43
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl