bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
BURMISTRZ GMINY STĘSZEW ogłasza przetarg ustny
(licytację) na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w Strykowie, gm.
Stęszew
 BURMISTRZ GMINY STĘSZEW ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Strykowie, gm. Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-12-15 13:49:34 | Data modyfikacji: 2017-12-15 13:50:13.

Zobacz:
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   Przetargi unieważnione
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Informacje z sesji otwarcia ofert
   Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
   Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
   Ogłoszenia o zmianie umowy
Data wprowadzenia: 2017-12-15 13:49:34
Data modyfikacji: 2017-12-15 13:50:13
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl