bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza przetarg ustny
(licytację) na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości położonej w m. Będlewo, przy
ulicy Wiejskiej nr 54
 Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w m. Będlewo, przy ulicy Wiejskiej nr 54

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:50:38 | Data modyfikacji: 2017-11-28 13:50:59.

Zobacz:
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   Przetargi unieważnione
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Informacje z sesji otwarcia ofert
   Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
   Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
   Ogłoszenia o zmianie umowy
Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:50:38
Data modyfikacji: 2017-11-28 13:50:59
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl