bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę
nieruchomości niezabudowanej położonej na
terenie gminy Stęszew, przeznaczonych na
działalność handlową - kwiaciarnia
 Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Stęszew, przeznaczonych na działalność handlową - kwiaciarnia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-11 12:16:24.

Zobacz:
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   Przetargi unieważnione
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Informacje z sesji otwarcia ofert
   Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
   Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
   Ogłoszenia o zmianie umowy
Data wprowadzenia: 2016-01-11 12:16:24
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl