bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości położonej w Będlewie
 Trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Będlewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:48:28 | Data modyfikacji: 2015-12-02 14:49:46.

Zobacz:
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   Przetargi unieważnione
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Informacje z sesji otwarcia ofert
   Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
   Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
   Ogłoszenia o zmianie umowy
Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:48:28
Data modyfikacji: 2015-12-02 14:49:46
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl