bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości położonej w Jeziorkach
 Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-10-14 11:40:17.

Zobacz:
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   Przetargi unieważnione
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Informacje z sesji otwarcia ofert
   Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
   Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
   Ogłoszenia o zmianie umowy
Data wprowadzenia: 2015-10-14 11:40:17
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl