bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę
nieruchomości niezabudowanych położonych na
terenie gminy Stęszew przeznaczonych na cele
rolnicze
 Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Stęszew przeznaczonych na cele rolnicze

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-20 11:59:42.

Zobacz:
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   Przetargi unieważnione
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Informacje z sesji otwarcia ofert
   Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
   Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
   Ogłoszenia o zmianie umowy
Data wprowadzenia: 2015-05-20 11:59:42
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl