bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych położonych w
Stęszewie

B U R M I S T R Z S T Ę S Z E W A

ogłasza kolejny
nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie, przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Poprzedni przetarg przeprowadzono dnia 10 października 2013 r.

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Nr K. W. Rodzaj zabudowy Położenie Stęszew ul.: Cena wywoławcza netto Wadium zł
1 1677/3 1.513 PO1S/00052416/4 Zabudowa wolnostojąca Wierzbowa 281.420,- 28.140,-
2 1677/4 1.393 PO1S/00052417/1 Zabudowa wolnostojąca Wierzbowa 259.100,- 25.910,-
3 1677/5 1.272 PO1S/00052418/8 Zabudowa wolnostojąca Wierzbowa 236.590,- 23.660,-
4 1677/6 1.429 PO1S/00052419/5 Zabudowa wolnostojąca Wierzbowa 265.790,- 26.580,-

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 23% podatku VAT.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Media: możliwość podłączenia wody, prądu i gazu.
Działki położone są w spokojnej okolicy, w sąsiedztwie jeziora Lipno.
Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się 27 marca 2014 r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11.

Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wnosić w pieniądzu do dnia 24 marca 2014 r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul.Poznańska 11 pokój nr 15 tel. (061) 819 71 49 .

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:52:26 | Data modyfikacji: 2014-01-14 14:18:56.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:52:26
Data modyfikacji: 2014-01-14 14:18:56
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl