bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2013
ZARZĄDZENIE Nr 334 Burmistrza Stęszewa z dnia 19
grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 334 Burmistrza Stęszewa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (format .pdf, format .doc)
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (format .pdf, format .doc)
Wzór oświadczenia wolontariusza (format .doc)
Wzory oświadczeń dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu (format .doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-12-20 13:33:25 | Data modyfikacji: 2013-12-30 11:10:29.

Zobacz:
 2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2013-12-20 13:33:25
Data modyfikacji: 2013-12-30 11:10:29
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl