bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Wybory samorządowe 2010 strona główna 

Wybory samorządowe 2010
Ogłoszenie Burmistrza Stęszewa z dnia 21
września 2010 roku

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza  Stęszewa
z dnia 21 września 2010  roku

Na podstawie Zarządzenia Nr 282/2010 Burmistrza Stęszewa
z dnia 21 września 2010 roku oraz art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami/

p  o  d  a  j  ę  wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie gminy Stęszew urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 roku:

1.Słupy ogłoszeniowe na terenie miasta Stęszew:

-    przy ulicy Bolesława Chrobrego,
-    u zbiegu ulic Poznańskiej i Mosińskiej,
-    u zbiegu ulic Kościańskiej i Błonie,
-    przy ulicy ks. I. Skorupki,
-    przy ulicy Trzebawskiej,
-    u zbiegu ulic Kwiatowej i Łukaszewicza,
-    przy ulicy 28 Grudnia.

2 .Słupy ogłoszeniowe na terenie miejscowości Strykowo:

-    u zbiegu ulic Poznańskiej i Parkowej,
-    u zbiegu ulic Szkolnej i Bukowskiej.

Burmistrz Stęszewa              
/-/ mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:30:25 | Data modyfikacji: 2010-09-21 11:32:37.
Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:30:25
Data modyfikacji: 2010-09-21 11:32:37
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl